Sarkofag i Sankt Bendts Kirke - Et kongemord

Erik Plovpennings sarkofag

Sarkofagen i al sin pragt. Under gulvet i Sankt Bendts Kirke var der flere sådanne "kistebygninger" af teglsten. Sarkofagen er konstrueret ud fra kendskabet til disse graves opbygning. Ved nærmere kontrol af et fragment fra en af gravene konstaterede jeg kalk og farve. De har altså sandsynligvis været smukt malet. De korsformede huller i gavlene er autentiske, ligeledes det mærkelige hul med skrå "slisk" man kan se under E´et. Den store tekst lyder: ERICUS REX DEI CARUS AMICUS - Kong Erik, Guds kære ven.

Dekoren i midten

Den nygotiske stil, der er brugt i cetralhvælvet rummer mange, utroligt skønne detaljer. Ved arbejdet med dem blev jeg, gang på gang, overrasket over den fantasirigdom og virtuositet kunstneren, der stod for arbejdet, har været i besiddelse af.

Inden mordet

De to første af fire motiver, der beskriver omstændigheder før drabet. Til venstre står på latin: HIC SCACARITUR, hvilket betyder Her spilles brædtspil - åbenbart backgammon. Under den står: HIC REX CASA ERIPITUR - Her føres kongen bort. Motivet er forsvundet i hvælvet. Til højre står, ved siden af det kirkelige motiv, uden for fotoet: HIC CANITUR - Her synges messe. 

Et kongemord

På motivet til venstre er kongen netop blevet dræbt og smidt i Sliens vande. Den tilhørende tekst, der kun er delvis med på dette fotografi, lyder i sin helhed: HIC NECATUR - Her dræbes han. Til højre finder nogle fiskere liget. Den latinske tekst lyder: Her løfter de det kongelige legeme. 

Erik Plovpenning

Portræt af Kong Erik Plovpenning, baseret på portrættet af den kronende konge i centralhvælvet. Bemærk: man har givet ham glorie, noget der ellers var forbeholdt helgener - Erik Plovpenning blev aldrig kanoniseret, men måtte nøjes med den lavere rangstatus af "Guds kære ven."

Sarkofagen på rette sted

Sarkofagen placeret under krydshvælvet i Sankt Bendts Kirke, hvor den har en central "rolle" i et skuespil om kongemordet. Efter skuespillet var den udstillet i kirken godt et år. Den er nu deponeret et sted i Museum Vestsjælland.

Udsnit af centralhvælvet

Udsnit med den østlige og den nordlige kappe. Det er dronning Agnes til højre. De to små motiver på hver side af ribben forestiller henholdsvis Kong Erik til messe - stærkt forvitret og delvis overmalet, og, til højre for ribben, selve mordet, hvor man ser kongens lig i Sliens vande.

Centralhvælvet i Sankt Bendts

Krydshvælvet hvor motiverne til sarkofagen er fundet og genskabt så vidt det var muligt. Manglende partier er suppleret med kvalificerede gæt. Erik Plovpenning ses i kappen til højre - den sydlige.

Den ægte vare

Om genskabelse af et frisestykke fra Tulstrup Kirke og genmaling af ridderfrisen fra Ål Kirke. Begge på Kalundborg Museum, Museum Vestsjælland.